Trädfällning

Att fälla träd i ett så tätt bebyggt område som Stockholm med omnejd är ofta problematiskt. I de allra flesta fall måste man ta hänsyn till omgivande byggnader och annan egendom, men även närliggande vegetation kan vara känslig. Naturligtvis måste man också vara noggrann med säkerheten för boende och förbipasserande.

Sektionsfällning: Säker nedmontering av träd i bebyggelse

För att trädfällning i bebyggelse ska vara så säker som möjligt, eller alls genomförbar, använder man sig av metoden sektionsfällning. Det innebär att man ”monterar ned” trädet i små sektioner, d.v.s. fäller det bit för bit uppifrån. De gemensamma nämnarna med traditionellt skogsarbete är alltså få.

I vissa fall går det att använda kranar eller skylift, men på en del platser behöver man klättra upp i trädet för att komma åt. Det kan innefatta krävande klättring på trädstammen med särskild utrustning som linor och klättersporrar. Arbetet är riskfyllt och bör därför endast utföras av yrkesmän.

Vi har dock den erfarenhet som krävs för att säkert kunna genomföra sektionsfällning av träd även där det inte går att använda kran eller skylift.

Självfallet kan vi även hjälpa till med traditionell trädfällning på platser med gott om utrymme, exempelvis i rena skogspartier eller andra områden där det inte föreligger risk för skada på hus och annan egendom.

efterarbete på fällt träd

Vi hjälper dig med allt från planering till bortforsling

När du kontaktat oss angående trädfällning i Stockholm börjar vi med att titta på det eller de träd som ska fällas och bedöma vilka åtgärder som krävs. Då kan vi även komma med en prisuppgift, som vi självklart också kan leverera som en kostnadsfri offert skriftligen.

Vi har noggrant utarbetade rutiner för att säkerställa att vare sig personer eller egendom riskerar att skadas under något av fällningsmomenten. Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg med att fällningen genomförs på ett säkert och fackmannamässigt sätt. Givetvis så har vi ansvarsförsäkring som en extra trygghet.

När fällningen är klar kan vi även ombesörja bortforsling av avfallet. Om det handlar om en liten mängd kör vi själva till återvinningscentralen med materialet. Är det mycket avfall, vilket oftast är fallet efter en trädfällning, ordnar vi med bortforsling och hämtar avfallet i miljöklassade bilar med väl tilltagna kranar och stort lastutrymme. Vi kan även kapa stammar i samband med fällningen och ge dig som kund lämpliga vedlängder som du sedan själv kan kapa till.

De fällda träden blir till slut värme i ett lokalt värmeverk, efter flisning och tippning av åkeriet. Hela processen är alltså mycket miljövänlig.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor om trädfällning i Stockholm!

Vi genomför säker fällning av dina träd till konkurrenskraftiga priser