Stubbfräsning Stockholm

Vi hjälper dig att bli av med stubbarna

Låt oss ta hand om borttagning av stubbar som blivit över efter trädfällning. Vi fräser ned stubbarna som du vill bli av med till under marknivå, där de sedan naturligt förruttnar. Det är viktigt att hela grundstammen försvinner i samband med en stubbfräsning och i och med vårt jobb så är du också ett irritationsmoment fattigare. Stubbfräsning är ett effektivt, smidigt och skonsamt sätt att avlägsna störande stubbar.

Kontakta oss när du har en stubbe på tomten som du vill ta bort på ett effektivt och snabbt sätt.


stubbfräsning Stockholm

Effektiv stubbfräsning i Stockholm med omnejd

Tack vare våra maskiner så fräser vi alltid ner till tio centimeter under marknivå; det är en normal nivå för att du ska kunna anlägga en ny gräsmatta. Skulle du vilja så kan vi går ned så långt som till 30 cm - men då mot en extra avgift då maskinen riskerar att ta skada. Gällande skador på maskinen så ska vi även tillägga att vi undviker steniga och bergiga områden.

Vi kan trädfällning utan och innan