Trädfällning Stockholm

Arborister med kunskap och känsla för träd

Industriklättring

Vi har mångårig erfarenhet av industriklättring, eller Rope Access som det ofta kallas utomlands. Detta innebär att man når arbetsytan med hjälp av rep istället för att använda dyra och utrymmeskrävande skylifts eler byggnadsställningar. På detta sätt har vi monterat åskledare på kyrkor, stadsbus och höghus. Dessutom utför vi fogning av betongelement, byte eller nyinstallation av stuprör, inspektioner eller underhållsarbeten på höga höjder. Med mera.

Är du i behov av att få ett svårt arbete på ett högt placerat och svårtillgängligt ställe? Kontakta då oss! Vi utför alla arbeten med säkerheten i fokus. Industriklättring är ingenting för höjdrädda, eller för amatörer överhuvudtaget. Våra medarbetare är samtliga utbildade, kunniga och tar aldrig några risker i arbetet. Vi har den rätta kompetensen att utföra arbeten på hög höjd. 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder även en rad andra tjänster, som stubbfräsning, industriklättring och takskottning.